stop
 

Proč byly založeny Zbraslav Golf Academy, Loreta Golf Academy a v roce 2014 chceme otevřít další centra výuky?

 

 • Jsme přesvědčeni, že bude v budoucnu potřebné a nutné propojit školní docházku a sportovní přípravu dětí.
 • Základem našeho projektu a vize je vždy úzká spolupráce se všemi typy škol v okolí, kde působíme. V Pyšelích bychom letos rádi zahájili spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou i s ostatními školami v okolí.
 • Nabízíme programy v celé šíři – od přípravy k vrcholové hře až po výuku dětí, které se chtějí věnovat golfu jen rekreačně.
 • Specializujeme se na přípravu dětí ve věku 5 – 18 let a chceme poskytovat výuku i jejich rodičům a prarodičům.
 • Považujeme za nutné pokusit se prosadit golf do škol a to vždy v úzké spolupráci přímo s řediteli škol v místě, kde působíme.
 • Naprosto zásadní je oboustranný zájem obou spolupracujících subjektů , tedy zájem naší akademie a podpora a zájem rezortu, kde působíme. To je alfa a omega úspěchu. Obě strany musí vnímat výchovu mládeže jako stěžejní a prestižní úkol a poslání.
 • Víme, že golf je sport jako každý jiný a našim cílem /tím nejsložitějším/ je, abychom nálepku golfu, jako privilegovaného sportu, postupně smazávali. Dlouhodobě budujeme vlastní tým golfových trenérů, kondičních trenérů, spolupracujeme s fyzioterapeuty a sportovní psycholožkou. Chceme, aby děti byly v prvé řadě zdravé /proto kondiční a kompenzační trénink/, v druhé řadě, aby je golf bavil a aby se děti, které na to mají předpoklady, mohly věnovat golfu jako vrcholovému sportu. Doba, ve které žijeme, je zejména pro děti a mládež plná rizik /drogy, různé typy závislostí, „nepohyb“ apod./ a my chceme v tomto směru být příkladem spojení zdravého způsobu využití volného času.
 • Toho můžeme dosáhnout jen kvalitní spoluprácí a trvale budovanou důvěrou mezi dětmi, rodiči a trenéry.

Místo působení a podmínky

 

 • V Loreta Golf Club Pyšely (hřiště otevřeno červen 2013), kde zahajujeme naši činnost a otevíráme akademii 1. 7. 2013, budeme využívat mistrovské hřiště PAR 72 a kvalitní driving range a další rozsáhlé cvičné plochy.
 • Na Zbraslavi využíváme mistrovské 18 jamkové hřiště (otevřeno 2009), dále 8 jamek PAR 3, driving range 300 x 300 m a veškeré golfové cvičné cvičné plochy, dále největší patovací green v ČR Himalayas, cvičnou regulérní 19 jamku. Na kondiční přípravu využíváme sportovní halu v Lipencích a halu Erpet. Spolupracujeme intenzivně s fyzioterapeutkou a sportovní psycholožkou.
 • Zimní golfová příprava probíhá v Indoor Erpet na Smíchově a zvažujeme i výstavbu vlastního indoor zařízení v Pyšelích.
 • Pořádáme výběrová soustředění pro členy akademií na Floridě, Itálii nebo Španělsku.
 • Organizujeme pravidelně týdenní letní soustředění pro členy naší akademie v nějakém golfovém rezortu v ČR
 • Organizujeme pravidelně týdenní prázdninové kurzy s výukou angličtiny pro nečleny naší akademie v rezortu Zbraslav nebo Loreta Pyšely.
 • Pro špičkové hráče organizujeme třídenní, krátkodobá soustředění před hlavní soutěžní sezonou (duben) v rezortu v ČR.
 • Členové Zbraslav Golf Academy a Loreta Golf Academy mají výhodné hrací podmínky na mistrovských hřištích na Zbraslavi a v Pyšelích a mohou reprezentovat Prague City Golf Club nebo Loreta Golf Club Pyšely v mistrovských soutěžích

Historie a budoucnost Slavíček Golf Academy

 • 2008 – založení Zbraslav Golf Academy /původní název Alex Čejka Logical Golf Academy/ a přípravné činnosti, 20 dětí a 2 trenéři
 • 2009 – Stav 80 dětí a 5 trenérů
 • 2010 – Stav 100 dětí a 10 trenérů
 • 2011 – Stav 120 dětí, zahájena spolupráce s Golfovou akademií Ivana Lendla na Floridě (od roku 2014 bude obnovena v jiném rozsahu)
 • 2012 – Stav 125 dětí v celoročních kurzech + 60 dětí v Mateřských školách – 15 trenérů.
 • 2013 – je založena SLAVÍČEK GOLF ACADEMY a 1. července bude otevřena Golfová akademie LORETA GOLF ACADEMY v rezortu LORETA GOLF CLUB PYŠELY . Zahajujeme jednání o založení center na Čertově Břemeni a v Darovanském Dvoře.
 • 2014 - plánované otevření center výuky Čertovo Břemeno Golf Academy a Darovanský Dvůr Golf Academy/ v roce 2013 zahájení příprav/ .