stop
 

Podmínky soutěže hřiště roku s Loreta Golf Club Pyšely

Pravidla soutěže „Hřiště roku s Loreta Golf Club Pyšely“

 

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Hřiště roku s Loreta Golf Club Pyšely“ (dále jen „soutěž“) je společnost Loreta invest a.s. se sídlem Národní 60/28, 110 Praha 1, 110 00 Česká Republika, IČ: 273 93 739, DIČ:CZ273 93 739,

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 4. 4. 2018 7:00 hodin do 24. 4. 2018 23:59 hodin.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce www.soutez.loretagolf.cz s odkazem na tato kompletní pravidla.

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

 

4. Pravidla soutěže

4.1  Soutěžní úkol: Účastník vyplní registrační formulář, do kterého se proklikne soutěžním postem. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit vyplnit jméno, příjmení, kontaktní email. Telefon je nepovinná položka formuláře.

4.2 Výherci cen se stane pět vylosovaných Účastníků soutěžního úkolu. Výherci  obdrží výherní balíčky označené jako “výhra” popsané v bodě 5.1.

4.3 Každý soutěžící může vyplnit registrační formulář pouze jednou, stejně tak může vyhrát v rámci soutěže pouze jednu cenu.

4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1   Do soutěže na Facebooku byla vložena výhra:

  • pro prvního vylosovaného - Roční hra na Loretě zdarma
  • pro druhého vylosovaného - Balíček Play & Stay na Loretě pro dvě osoby
  • Pro třetího vylosovaného - 12ks míčů PRO V1
  • Pro čtvrtého vylosovaného – voucher do restaurace Loreta v hodnotě 500Kč
  • Pro pátého vylosovaného – voucher do restaurace Loreta v hodnotě 300Kč

 

5.2 Výherce bude o výhře informován emailem

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého vybere porota.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa).

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Pořadatelovi dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které vyplní v registračním formuláři (dále jen „Údaje“), a se zasíláním obchodních sdělení a nabídek Loreta invest a.s. a Loreta Golf Club Pyšely, z.s. po dobu 2 let od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Pořadatele.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 4. 4. 2018.