stop
 

14.5. Kontrolní turnaj SLGA 40 hráčů start jamka č.1/10 v 8.00