stop
 

8.9. Otevřený turnaj, start od 10:00 do 13:00