stop
 

Členské příspěvky 2014 - děkujeme za včasnou platbu

 

Vážení členové Premium,

prosíme Vás tímto o úhradu ročních poplatků do pondělí 20.ledna 2014. Platbu je možno uhradit převodem na č.ú.: 107-1786240237/0100 nebo hotově na recepci. Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo a do poznámky platby uveďte prosím Vaše jméno. Ceník ročních poplatků najdete na: http://www.loretagolf.cz/cenik/clenstvi/cenik-zivotni-clenstvi-premium

Vážení členové Swing,

prosíme Vás tímto o úhradu ročních poplatků do pondělí 20.ledna 2014. Platbu je možno uhradit převodem na č.ú.: 107-1786240237/0100 nebo hotově na recepci. Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo a do poznámky platby uveďte prosím Vaše jméno. Cena členství Swing je 1 990Kč za dospělého člena a 990Kč za juniora. 

 

Předem děkujeme za včasnou úhradu příspěvků. Důvodem lednového deadline k platbě je reporting počtu aktivních členů České Golfové Federaci, které následně za každého aktivního člena platíme roční poplatek. Děkujeme za pochopení.

 

Pro oba druhy členství platí, že při neuhrazení příspěvků do 20.ledna 2014, bude Vaše členství pozastaveno. 

Členství v LGCPY může být členovi pozastaveno, pokud nesplní v řádném termínu finanční či jiné členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí především zrušení možnosti užívání golfového zařízení Loreta Pyšely za zvýhodněných podmínek. Pozastavení členství je rovněž spojeno s blokací na serveru ČGF, což znemožňuje hráči přihlašovat se na turnaje a účastnit se jich, a to i tehdy, má-li hráč platné členství v jiném klubu. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno elektronickou poštou.

Pokud člen sjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti do 30 dnů od odeslání písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě může být členovi jeho členství ukončeno.