stop
 

Mýty a pověry o Loretě aneb, co je na nich pravdy

 

Vážení příznivci, členové Loreta Golf Clubu Pyšely,

dovolte, abych se v krátkosti vyjádřil k fámám a pomluvám, které se v posledních měsících šíří o našem hřišti. Jak už je asi v Čechách tradicí, úspěch se neodpouští!

Neskromně můžeme prohlásit letošní probíhající sezónu za nad očekávání  vydařenou. Slyšíme slova chvály  a samozřejmě i kritické a podnětné připomínky našich členů a návštěvníků, ze kterých se snažíme poučit.

Nemíníme se ale smířit s faktem, že někdo cíleně šíří o našem hřišti vlnu pomluv a lží. Snad pochází od konkurence, snad od odmítnutého promotéra nebo překupníka s green fee, snad jen od nepřejícího jednotlivce. Cítíme tedy potřebu některé zásadní informace uvést na pravou míru.  

 

1)     Vlastnická struktura a vedení společnosti LORETA invest a.s. jež je vlastníkem hřiště se nemění.

2)     Vedení LORETA GOLF CLUBU PYŠELY o.s. a management hřiště se nemění.

3)     Společnost LORETA invest a.s. ani LORETA GOLF CLUBU PYŠELY o.s. nemá ani jeden závazek po lhůtě splatnosti.

4)     Investice do celého areálu pokračují! Jen během letošního podzimu a zimy chystáme: nákup 20 x buggy, obsazení tří nových pracovních pozic, novou   výsadba stromů, záchody a přístřešky na hřišti. Dále pokračující práce na vybavení klubovny. Zavedli jsme hlídané parkoviště, instalujeme vjezdové závory, osvětlení na parkovišti, připravujeme novou short game area. Těšit se můžete i na další novinky a vylepšení našich služeb na všech frontách.

5)     Všechny neděle v sezóně 2014 budou zcela bez komerčních akcí.

6)     Nulová tolerance pro překupníky s fee v Pyšelích trvá.

7)     Ani v sezóně 2014 nebudeme spolupracovat s virtuálními kluby. Chráníme tak vlastní členskou základnu před devalvací jejich členství.

 

Držte nám palce a šiřte prosím tyto informace mezi všemi, kdo tvrdí, že mají zaručené informace o tom, či onom, co se na Loretě děje.

Děkuji Vám za přízeň a toleranci v letošní golfové sezóně a přeji Vám především hodně pěkných dní na Loretě.

 

Martin Křížek

Prezident LGCPY a Místopředseda představenstva LORETA invest a.s.