stop
 

Pozor, změny místních pravidel jsou tu!

V letošním roce dojde poprvé v historii Lorety ke změnám v místních pravidlech, o kterých bychom Vás rádi informovali.  

První, a to podstatnou úpravou je nově zavedený vnitřní aut na jamce číslo 14. Při hře 14. jamky vyznačují nově bílé kolíky na levé straně jamky vnitřní aut. Při hře jiné jamky mají status nepohyblivé závady.

Tato úprava byla provedena zejména z důvodu ochrany zdraví hráčů pohybujících se na ferveji jamky č.15.

Druhá úprava se týká ochrany mladých stromků. Z původního textu: „Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu nebo může být poškozen letícím míčem bezprostředně po úderu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 16.1. (Nepohyblivá závada)“ je odstraněno „nebo může být poškozen letícím míčem bezprostředně po úderu“. Jednoduše řečeno, hráč nesmí využít beztrestnou úlevu v případě, že mu strom vadí pouze ve směru zamýšlené rány.

Beztrestnou úlevu lze využít POUZE u stromu označeného modrou stuhou!

Věříme, že tyto úpravy brzy dostanete „pod kůži“ a těšíme se na Vás na akcích Lorety v roce 2020! :-)

 

Změny Místních pravidel jsou platné od 1.1. 2020 na hřišti LGCPY.