stop
 

Uzavřený turnaj - cannon start 10:00start z jamky 1/10 v 9:00