stop
 

OTEVÍRACÍ ČLENSKÝ TURNAJ - startovní listina

 

Vážení členové Premium,

dovolte, abychom Vás pozvali na první členský turnaj na Loretě, hraný na 18 jamek. O týden dříve, v sobotu 13. července bude otevřena druhá devítka a můžete tak během týdne potrénovat na první členské měření sil. Věříme, že turnaj samotný se stane především příjemnou příležitostí zahrát si a seznámit se s ostatními členy klubu. Budeme hrát stále se startovními časy po 15 minutách, aby byla hra plynulá a abyste šanci nové hřiště dobře poznat.

S přihlášením do turnaje prosím neotálejte. Pokud do pondělí 15. července nebude naplněna kapacita turnaje členy Premium, budete mít možnost pozvat si na turnaj své hosty.

Těšíme se na viděnou na Loretě!

 

STARTOVNÍ LISTINA

 

Propozice turnaje

 

Pořadatel: Loreta Golf Club Pyšely

Přihlášky: na recepci Loreta Golf Clubu Pyšely; 606 602 422; recepce@loretagolf.cz; uzávěrka přihlášek 19.7. ve 12 hodin. Následně bude na webu zveřejněna startovní listina turnaje.

Termín: sobota 20. července 2013

Podmínky účasti:

a) člen Premium LGCPY

b) hráč musí být držitelem HCP

c) amatérský statut hráče

d) zaplacené startovné

Omezení účasti:

110 hráčů

Startovné:

Startovné pro členy LGCPY Premium činí 350,- Kč

Startovné pro hosty členů Premium činí 1 000Kč fee + 350Kč startovné. V případě nenaplnění kapacity turnaje členy Premium, budou členové informováni o možnosti pozvání hosta.

Stravování: svačina do bagu, oběd po hře

Ceny: věcné

Kategorie:

Stableford

A – mix HCP 0 – 14

B – mix HCP 14,1 – 24

C – mix HCP 24,1 – 36

D – mix HCP 37 – 54

Nearest to the pin (společná)

Longest drive (ženy/muži)

Nejlepší brutto žena/muž

Hráč (ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den pořádání turnaje.

 

Hra: hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel.

Start: postupný, startovní čas viz startovní listina na stránce ČGF. Hráči(ky) startují po kategoriích, dle svého aktuálního HCP.

Vyhodnocení turnaje:

vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii;

při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF;

vyhlášení výsledků do 20 minut po odevzdání skórkarty posledním hrajícím flajtem dané kategorie;

účastníci turnaje, kteří neodehráli turnaj ve flajtu své kategorie, nebudou hodnoceni v turnaji, ale hrají na úpravu HCP.

 

Na viděnou na Loretě!