stop
 

PYŠELSKÝ PAŠÁK OPEN TOUR 2013

 

 

Loreta Golf Club Pyšely Vás srdečně zve na premiérový ročník otevřené turnajové série PYŠELSKÝ PAŠÁK 2013 OPEN TOUR. Turnaje jsou určeny široké golfové veřejnosti bez rozdílu výkonnosti. Hlavní cenu pro vítěze tour máte šanci vyhrát, ať jste zkušený hráč, nebo s golfem začínáte. Hlavní je chuť poznat nové lidi, užít si příjemný den na golfu a hrát podle pravidel a fair play. Jen jeden z Vás se ale bude moci po skončení tour a celou příští sezónu honosit čestným titulem “Pyšelský pašák.“

 

Pořadatel: Loreta Golf Club Pyšely

Přihlášky: www.cgf.cz

Termíny turnajů

Pyšelský pašák je jako Děd Vševěd. Na začátku sezóny se narodí, v průběhu sezóny roste a stárne. S novou sezónou se zrodí znovu. Proto se neděste prapodivných názvů našich turnajů. 

 

datum

název turnaje

21.7.2013

turnaj zrození Pyšelského pašáka

11.8.2013

turnaj dospívání Pyšelského pašáka

25.8.2013

turnaj dospělosti Pyšelského pašáka

29.9.2013

turnaj krize středního věku Pyšelského pašáka

13.10.2013

turnaj Pyšelského pašáka seniora - finále

 

Podmínky účasti:

·      zaplacené startovné

·      hráč musí být držitelem HCP

·      amatérský statut hráče

Omezení účasti:

·         132 hráčů na turnaj s postupným startem

Startovné:

·         Startovné na každý jednotlivý turnaj činí green fee -20% + startovné 300Kč

·         Startovné na každý jednotlivý turnaj pro členy LGCPY Swing činí:

                    green fee  -30% + startovné 300Kč                                                             

·         Startovné na každý jednotlivý turnaj pro členy LGCPY Premium činí 300,- Kč

 

Stravování: svačina do bagu, oběd po hře

Ceny:  věcné

Kategorie:

          A – mix HCP 0 – 14

          B – mix HCP 14,1 – 24

          C – mix HCP 24,1 – 36

          D – mix HCP 37 – 54

Hráč (ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den pořádání turnaje. Do celkového pořadí je hráč zařazen v kategorii, ve které začal svou účast v Pyšelském pašákovi 2013.

Hra: hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel.

Start: postupný, startovní čas viz startovní listina na stránce ČGF. Hráči(ky) startují po kategoriích, dle svého aktuálního HCP.

             

Vyhodnocení turnaje:

·         vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii;

·         při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu   ČGF;

·         vyhlášení výsledků do 20 minut po odevzdání skórkarty posledním hrajícím flajtem dané kategorie;

·         účastníci turnaje, kteří neodehráli turnaj ve flajtu své kategorie, nebudou hodnoceni v turnaji, ale hrají na úpravu HCP;

·         vyhodnocení vložených soutěží – dle vyhlášených disciplín a kategorií pro konkrétní turnaj.

·         Na každém turnaji bude vyhlášen absolutní vítěz dne s nejnižším počtem brutto ran

Podmínky celoroční soutěže:

          každý účastník turnaje získává do celkového pořadí Pyšelského pašáka ve své kategorii body, které rozhodnou o celkových vítězích kategorií.

          body za umístění – získávají hráči na 1. – 8. místě v kategorii dle tohoto klíče:

Umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Body

10

8

6

5

4

3

2

1

 

body za vložené soutěže – hráč, získává 5 bodů za vítězství v každé vyhlášené vložené soutěži v daném turnaji, absolutní vítěz dne získá do celkového počtu 5 bodů

Celkový vítěz:

          V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší hráči, při rovnosti bodů rozhoduje:

       a) lepší výsledek na posledním turnaji

       b) nejvyšší absolutní počet bodů na libovolném turnaji

       c) při další rovnosti los.

Absolutní vítězství:

·         Absolutním vítězem série se stane hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v rámci dlouhodobé soutěže Pyšelský pašák 2013.
          Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi:

·         nejlepší výsledek na rány brutto zahraný v rámci série

·         los

         Stručný popis turnajů

                      Přesné propozice najdete na webu www.cgf.cz s sekci turnaje

Průběžné pořadí

·         Průběžné pořadí celoroční soutěže je uvedeno na www.loretagolf.cz

Celkové pořadí

·         Bude vyhlášeno po závěrečném turnaji, kde budou předány ceny pro Celkové vítěze kategorií i pro Absolutního vítěze.


 

Za soutěžní výbor,

Jiří Novosad