stop
 

Výňatek z místních pravidel Loreta Golf Clubu Pyšely

 

Tato Místní pravidla jsou součástí Provozního řádu Loreta Golf Club Pyšely, kterému jsou podřízena.

Prosíme, dodržujte tyto obecné zásady:

-      Dodržujte doporučené tempo hry dle časů na jamkách vypsaných ve scorecard

-      Neprovádějte cvičné švihy na odpalištích

-      Vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo

-      Zarovnejte stopy v bankrech

-      Opravujte pitch marky po dopadu míče na greenech

-      Chovejte se ohleduplně k mladým stromkům i k celému hřišti a spoluhráčům

-      Snažte se hřiště opustit v lepším stavu, než jak jste jej našli.

 

Hranice hřiště (Pravidlo 27.)

Hranice Hřiště je tvořena elektrickým ohradníkem resp. spojnicí vnitřních bodů svislých kůlů elektrického ohradníku. Ostatní části elektrického ohradníku jsou mimo Hřiště a nemají charakter Závady, tudíž na ně není možno vzít Úlevu.

Ostatní hranice Hřiště jsou značeny dřevěnými kolíky s bílým vrškem.

Všechny cesty tvořené zámkovou dlažbou, dlážděná plocha okolo Club House, plocha terasy a to i terasy v prvním patře jsou mimo Pole (za Hranicí hřiště).

Hranicí hřiště je také pravá hrana cesty (směrem od Club House) procházející mezi jamkou č. 1 a driving range.

 

Chráněné biozóny (CHB)

Chráněné biozóny (CHB) jsou značeny dřevěnými kolíky s kombinovaným buď červeným a černým vrškem nebo žlutým a černým vrškem. Vstup do této oblasti (i pro hledání míče) nebo hra z této oblasti jsou zakázány z důvodu ochrany životního prostředí.

Takováto oblast má charakter Vodní překážky (žluto-černý vršek) nebo Podélné vodní překážky (červeno-černý vršek) a hráč MUSÍ postupovat dle Pravidla 26-1.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Vstup do CHB je zakázán (a to i pro hledání) a hráč v žádném případě nemůže z CHB hrát míč, jak leží, a to pod trestem diskvalifikace (turnaje) nebo vyloučení ze hry (běžný provoz).

Na jamce č.9 je na ferveji vpravo u CHB umístěna Drop Zona, která rozšiřuje možnosti pro řešení míče ve Vodní překážce (CHB v tomto případě) dle Pravidla 26.1. a to zejména v situaci, kdy není známo kde míč přešel hranici CHB (většinou rána z odpaliště).

Tzn. hráč, který zahrál z odpaliště do CHB bude hrát další ránu z Drop Zony a to s trestem jedné Trestné rány.

 

Závady

Solitérní kameny v Poli a kůly vymezující cestu napříč jamkami 4., 5. a 6 jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 24-2.).

Okopy okolo mladých stromků jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 24-2.).

Kameny v Bunkrech jsou Pohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 24-1). 

Všechny cesty, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají umělý povrch, umožňují úlevu dle Pravidla 24-2b, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru. 

Za součást cesty se považuje také přiměřeně široký pás podle okrajů, kde je hlína promísena se štěrkem.

 

Ochrana mladých stromků

Ochrana mladých stromků se vztahuje na stromky označené modrou stužkou, oporou nebo okopem.

Jestliže takový stromek překáží hráči v Postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu nebo může být ohrožen letícím míčem bezprostředně po Úderu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou Ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém Postoji, švihu nebo Směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Soutěže a nesoutěžní kola: Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány. 

Běžný provoz hřiště: při opakovaném provinění – porušení pravidla ochrany mladých stromků - vyloučení ze hry

 

Přejeme Vám pěknou hru a krásné chvíle strávené v Loreta Golf Clubu Pyšely!