Ladies morning

I v letošním roce budou pokračovat oblíbené turnaje Ladies Morning určené výhradně pro dámy. Turnaje jsou otevřené, tedy určené nejen pro členky Lorety, ale i pro jejich kamarádky a známé. 

 

Turnaje startují postupným startem z jamky č. 1 od 10.00 hod, pokud nebude v propozicích konkrétního turnaje určeno jinak.

 

Kdy si zahrajeme:

11.4., 16.5., 13.6., 11.7., 8.8., 29.8., a 10.10.

Hodnocení

Vyhlašují se nejlepší tři hráčky v kategorii; při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF. Součástí vyhlášení je i vyhodnocení vložených soutěží, dle vyhlášených disciplín.

Kategorie

Společná 0–36+

Přihlášky

Přihlašovat na turnaje se můžete na serveru www.cgf.cz , prostřednictvím aplikace nebo na recepci Loreta Golf Clubu Pyšely. Podmínkou startu je včasné přihlášení, platný HCP minimálně 54, zaplacené poplatky.

 

Hezkou hru na „Ladies Morning“!

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

  • Neděle je členským dnem na Loretě
  • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
  • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
  • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
  • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.