stop
 

Hrací hendikep EGA

Pyšely 2018
Hrací hendikep EGA
MUŽI ŽENY
BÍLÁ ODPALIŠTĚ ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ MODRÁ ODPALIŠTĚ ČERVENÁ ODPALIŠTĚ
CR = 72,4 PAR = 72 CR = 70,1 PAR = 72 CR = 74,6 PAR = 72 CR = 71,9 PAR = 72
SR = 143       SR = 138       SR = 142       SR = 134      
Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací
Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep
+4,0 - +3,9     +5   +4,0 - +3,8     +7   +4,0 - +3,3     +2   +4,0 - +3,8     +5  
+3,8 - +3,1     +4   +3,7 - +3,0     +6   +3,2 - +2,5     +1   +3,7 - +2,9     +4  
+3,0 - +2,3     +3   +2,9 - +2,2     +5   +2,4 - +1,7     0   +2,8 - +2,1     +3  
+2,2 - +1,6     +2   +2,1 - +1,4     +4   +1,6 - +0,9     1   +2,0 - +1,2     +2  
+1,5 - +0,8     +1   +1,3 - +0,5     +3   +0,8 - +0,1     2   +1,1 - +0,4     +1  
+0,7 - 0,0     0   +0,4 - 0,3     +2   0,0 - 0,7     3   +0,3 - 0,5     0  
0,1 - 0,8     1   0,4 - 1,1     +1   0,8 - 1,5     4   0,6 - 1,3     1  
0,9 - 1,6     2   1,2 - 1,9     0   1,6 - 2,3     5   1,4 - 2,1     2  
1,7 - 2,4     3   2,0 - 2,7     1   2,4 - 3,1     6   2,2 - 3,0     3  
2,5 - 3,2     4   2,8 - 3,6     2   3,2 - 3,8     7   3,1 - 3,8     4  
3,3 - 4,0     5   3,7 - 4,4     3   3,9 - 4,6     8   3,9 - 4,7     5  
4,1 - 4,8     6   4,5 - 5,2     4   4,7 - 5,4     9   4,8 - 5,5     6  
4,9 - 5,6     7   5,3 - 6,0     5   5,5 - 6,2     10   5,6 - 6,4     7  
5,7 - 6,4     8   6,1 - 6,8     6   6,3 - 7,0     11   6,5 - 7,2     8  
6,5 - 7,1     9   6,9 - 7,6     7   7,1 - 7,8     12   7,3 - 8,0     9  
7,2 - 7,9     10   7,7 - 8,5     8   7,9 - 8,6     13   8,1 - 8,9     10  
8,0 - 8,7     11   8,6 - 9,3     9   8,7 - 9,4     14   9,0 - 9,7     11  
8,8 - 9,5     12   9,4 - 10,1     10   9,5 - 10,2     15   9,8 - 10,6     12  
9,6 - 10,3     13   10,2 - 10,9     11   10,3 - 11,0     16   10,7 - 11,4     13  
10,4 - 11,1     14   11,0 - 11,7     12   11,1 - 11,8     17   11,5 - 12,3     14  
11,2 - 11,9     15   11,8 - 12,6     13   11,9 - 12,6     18   12,4 - 13,1     15  
12,0 - 12,7     16   12,7 - 13,4     14   12,7 - 13,4     19   13,2 - 13,9     16  
12,8 - 13,5     17   13,5 - 14,2     15   13,5 - 14,2     20   14,0 - 14,8     17  
13,6 - 14,3     18   14,3 - 15,0     16   14,3 - 15,0     21   14,9 - 15,6     18  
14,4 - 15,0     19   15,1 - 15,8     17   15,1 - 15,8     22   15,7 - 16,5     19  
15,1 - 15,8     20   15,9 - 16,7     18   15,9 - 16,6     23   16,6 - 17,3     20  
15,9 - 16,6     21   16,8 - 17,5     19   16,7 - 17,4     24   17,4 - 18,2     21  
16,7 - 17,4     22   17,6 - 18,3     20   17,5 - 18,2     25   18,3 - 19,0     22  
17,5 - 18,2     23   18,4 - 19,1     21   18,3 - 19,0     26   19,1 - 19,9     23  
18,3 - 19,0     24   19,2 - 19,9     22   19,1 - 19,8     27   20,0 - 20,7     24  
19,1 - 19,8     25   20,0 - 20,7     23   19,9 - 20,6     28   20,8 - 21,5     25  
19,9 - 20,6     26   20,8 - 21,6     24   20,7 - 21,4     29   21,6 - 22,4     26  
20,7 - 21,4     27   21,7 - 22,4     25   21,5 - 22,2     30   22,5 - 23,2     27  
21,5 - 22,2     28   22,5 - 23,2     26   22,3 - 22,9     31   23,3 - 24,1     28  
22,3 - 22,9     29   23,3 - 24,0     27   23,0 - 23,7     32   24,2 - 24,9     29  
23,0 - 23,7     30   24,1 - 24,8     28   23,8 - 24,5     33   25,0 - 25,8     30  
23,8 - 24,5     31   24,9 - 25,7     29   24,6 - 25,3     34   25,9 - 26,6     31  
24,6 - 25,3     32   25,8 - 26,5     30   25,4 - 26,1     35   26,7 - 27,4     32  
25,4 - 26,1     33   26,6 - 27,3     31   26,2 - 26,9     36   27,5 - 28,3     33  
26,2 - 26,9     34   27,4 - 28,1     32   27,0 - 27,7     37   28,4 - 29,1     34  
27,0 - 27,7     35   28,2 - 28,9     33   27,8 - 28,5     38   29,2 - 30,0     35  
27,8 - 28,5     36   29,0 - 29,8     34   28,6 - 29,3     39   30,1 - 30,8     36  
28,6 - 29,3     37   29,9 - 30,6     35   29,4 - 30,1     40   30,9 - 31,7     37  
29,4 - 30,1     38   30,7 - 31,4     36   30,2 - 30,9     41   31,8 - 32,5     38  
30,2 - 30,8     39   31,5 - 32,2     37   31,0 - 31,7     42   32,6 - 33,3     39  
30,9 - 31,6     40   32,3 - 33,0     38   31,8 - 32,5     43   33,4 - 34,2     40  
31,7 - 32,4     41   33,1 - 33,8     39   32,6 - 33,3     44   34,3 - 35,0     41  
32,5 - 33,2     42   33,9 - 34,7     40   33,4 - 34,1     45   35,1 - 35,9     42  
33,3 - 34,0     43   34,8 - 35,5     41   34,2 - 34,9     46   36,0 - 36,0     43  
34,1 - 34,8     44   35,6 - 36,0     42   35,0 - 35,7     47                
34,9 - 35,6     45                 35,8 - 36,0     48                
35,7 - 36,0     46                                            
              37 - 54     +6                 37 - 54     +7