Klubová jamkovka

Mistrovství Loreta Golf Clubu Pyšely ve hře na jamky 2024

Podmínkou pro účast v mistrovství LGCPY ve hře na jamky je: platné členství v LGCPY, muži HCP 28 a nižší, ženy HCP 28 a nižší a přihlášení formou emailu na pilat@loretagolf.cz do 20.4. 2024. Součástí přihlášky je platný email, telefonní číslo.

Hraje se podle platných golfových pravidel, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel LGCPY a těchto propozic:

 

Termín:

29.4. 2024 až 20.10. 2024

Přihlášky:

Nasazení do pavouka proběhne 28. dubna 2024. Hráči budou nasazeni dle aktuálního HCP k tomuto dni dle obecného číselného nasazení. Hráči budou informování o svých soupeřích emailem a na  https://jamkovka.loretagolf.cz/.

Hráči si domlouvají jednotlivé zápasy sami dle pokynů, které jim budou zaslány emailem a prostřednictvím informačních SMS. Hráč s vyšším hendikepem (jak je uveden v pavouku) má povinnost vyzvat (kontaktovat) protihráče.

Hráči jsou povinni odehrát jednotlivá utkání v předepsaném časovém období (viz termíny v pavouku). Hráči jsou povinni vzájemně se domluvit na termínu svého utkání. Pokud se hráči na termínu nedohodnou, platí pro odehrání příslušného kola poslední možný termín dle rozpisu.

V případě, že hráči nevyužijí možností daných pravidly a ve stanoveném termínu k utkání vůbec nenastoupí, postupuje hráč s nižším hendikepem k poslednímu dni stanoveného termínu pro odehrání zápasu.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo, v případě, že jeden z hráčů prokazatelně nereaguje na výzvy druhého (doloženo např. maily), rozhodnout o postupujícím.

Kategorie jamkovek

Mistrovství LGCPY ve hře na jamky – společná muži-ženy 2024

Odpaliště:

MUŽI – bílá odpaliště

ŽENY – modrá odpaliště

Maximální počet přijatých hráčů:

64 hráčů

Hrací poplatek – fee:

Členové Premium (s uhrazeným plným hracím poplatkem) a Premium na zkoušku: 0 Kč

Členové Premium (udržovací), Swing, Swing Plus a Twist dle platného ceníku.

Předepsané kolo:

Pyšely 2018

Kategorie muži – ženy

Společná

Hra na úpravu HCP:

Ne

Výsledky:

Výsledek nahlásí hráči (podepsaná skórkarta) na recepci a ta zajistí její zápis do „pavouka“ play off.

Určení pořadí při rovnosti výsledků:

V případě rovnosti výsledku po 18 jamkách pokračuje hra od jamky č. 1. až do rozhodnutí.

Zaměření polohy jamek:

Caddy:

Během kola je povoleno měření přístroji sloužícími výhradně k měření vzdálenosti.

Při registraci na recepci si hráč spolu se svojí skórkartou může vyzvednout Pin pozice. 

Caddy a forecaddy jsou pro tuto soutěž zakázány!

Předepsaný časový plán:

Zápasy, u kterých jsou známi soupeři mohou být předehrány mimo uvedené termíny.

Úhrada nákladů:

Účastníci si hradí výdaje spojené s účastí sami.

Ceny:

Poháry a ceny pro první místa

Tempo hry:

V případě nepřípustného zdržování tempa hry (posouzení je plně v kompetenci rozhodčího a/nebo maršálů) bude postupováno dle těchto pravidel:

První porušení – 1 trestná rána

Druhé porušení – ztráta jamky

Další následná porušení – diskvalifikace – ztráta zápasu

Nepřípustným zdržováním může např. být nezahrání provizorního míče v situaci, kdy není jasné, zda míč bude nalezen v limitu nebo kdy není naprosto zřejmé, že míč leží v Hřišti.

Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace/ Evakuační plán:

V případě nebezpečné situace (např. bouřka) bude hra přerušena opakovaným dlouhým houkáním sirény. 

Hráči musí okamžitě přerušit hru, označit polohu svých míčů a přesunout se do klubovny. Při přesunu by se neměli pohybovat (pokud je to možné) po otevřených a vyvýšených místech.

Porušení ustanovení o přerušení hry bude trestáno diskvalifikací.

Ředitel soutěže:

Radek Pilát

Hlavní rozhodčí:

Radek Pilát

Soutěžní výbor

Martin Křížek

Jan Haina

Radek Pilát

Pavouk muži

Pavouk ženy

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

  • Neděle je členským dnem na Loretě
  • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
  • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
  • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
  • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.