Pyšelský pašák

Tradiční klubový turnaj pro členy Loreta Golf Clubu Pyšely a jejich hosty.

Přihlášky:

www.cgf.cz, nebo recepce Loreta Golf Clubu Pyšely

Termíny :

24.4., 15.5, 19.6., 24.7., 14.8., 4.9., 9.10.

Podmínky účasti:
 • platné členství v LGCPY nebo pozvání člena LGCPY
 • zaplacené startovné
 • hráč musí být držitelem HCP
 • amatérský statut hráče
Omezení účasti:
 • 112 hráčů
 • Start z odpališť 1 a 10
Startovné:
 • Startovné na každý jednotlivý turnaj je 1 450,- Kč fee + startovné 500,- Kč
 • Startovné na každý jednotlivý turnaj pro členy LGCPY Swing a Swing PLUS je 1 300,- Kč fee + startovné 500,- Kč
 • Startovné na každý jednotlivý turnaj pro členy LGCPY Premium je 500,- Kč
Stravování:

Svačina do bagu, oběd po hře

Ceny:

Poháry a věcné ceny od partnerů tour

Kategorie:

A – mix HCP 0 – 18

B – mix HCP 18,1 – 36+

best brutto rány muž

best brutto rány žena

Hráč(ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den pořádání turnaje. Do celkového pořadí je hráč zařazen v kategorii, ve které začal svou účast v Pyšelském Pašákovi 2022.

Hra:

Hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel.

Start:

Canon start od 9.00, pokud nebude v propozicích daného kola určeno jinak. Startovní listina na stránce ČGF.

Vyhodnocení turnaje:
 • vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii;
 • při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF;
 • vyhodnocení vložených soutěží – dle vyhlášených disciplín a kategorií pro konkrétní turnaj.
Podmínky celoroční soutěže:

Každý účastník turnaje získává do celkového pořadí Pyšelského Pašáka ve své kategorii stablefordové body, které rozhodnou o celkových vítězích kategorií. Do celkového pořadí v kategorii je započítán součet pěti nejlepších dosažených výsledků.

Celkový vítěz:

V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší hráči, při rovnosti bodů rozhoduje:

 1. a) lepší výsledek na rány brutto na posledním turnaji
 2. b) nejvyšší absolutní počet bodů na libovolném turnaji
 3. c) při další rovnosti los.
Absolutní vítězství:

Absolutním vítězem série se stane hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v rámci dlouhodobé soutěže Pyšelský pašák 2022 (součet pěti nejlepších výsledků – na stablefordové body).

Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi:

 1. a)    nejlepší výsledek na rány brutto zahraný v rámci série Pyšelský Pašák Tour 2022
 2. b)    los
Stručný popis turnajů:

Přesné propozice budou na stránkách ČGF, v sekci turnaje, v den pořádání soutěže.

Průběžné pořadí:

Celkové pořadí Pašáka 

Pořadí kategorie 0 – 18

Pořadí kategorie 18,1 – 36+ 

Celkové pořadí bude vyhlášeno po závěrečném turnaji, kde budou předány ceny pro celkové vítěze kategorií i pro absolutního vítěze.

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

 • Neděle je členským dnem na Loretě
 • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
 • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
 • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
 • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.