Pyšelský pašák

Klubový turnaj pro členy Loreta Golf Clubu Pyšely a jejich hosty.

 

Přihlášky:

www.cgf.cz, nebo recepce Loreta Golf Clubu Pyšely

Termíny 2024:

7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10.

Podmínky účasti:

 • platné členství v LGCPY nebo pozvání člena LGCPY
 • zaplacené startovné
 • hráč musí být držitelem HCP
 • amatérský statut hráče

Omezení účasti:

96 hráčů

Stravování:

Svačina do bagu, oběd po hře

Ceny:

Poháry a věcné ceny od partnerů tour

Kategorie:

A – mix HCP 0 – 12

B – mix HCP 12,1 – 22

C – mix HCP 22,1 – 36+

Hráč(ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den pořádání turnaje. Do celkového pořadí je hráč zařazen v kategorii, ve které začal svou účast v Pyšelském Pašákovi 2024.

Hra:

Hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel.

Start:

Canon start od 9.00, pokud nebude v propozicích daného kola určeno jinak. Startovní listina na stránce ČGF.

Hráč, který se na start nedostaví bez řádné omluvy může být vyloučen z dalších kol Pyšelského Pašáka.

Vyhodnocení turnaje:

 • vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii;
 • při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF;
 • vyhodnocení vložených soutěží – dle vyhlášených disciplín a kategorií pro konkrétní turnaj.

Absolutní vítězství:

Absolutním vítězem série se stane hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v rámci dlouhodobé soutěže Pyšelský pašák 2024 (součet pěti nejlepších výsledků – na stablefordové body).

Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi:

 1. a) nejlepší výsledek na rány brutto zahraný v rámci série Pyšelský Pašák Tour 2024
 2. b) los

Stručný popis turnajů:

Přesné propozice budou na stránkách ČGF, v sekci turnaje, v den pořádání soutěže.

Průběžné pořadí:

A – mix HCP +9 – 12

B – mix HCP 12,1 – 22

C – mix HCP 22,1 – 36+

D –  Celkové pořadí

Absolutní vítěz a držitel „titulu“ Pyšelský Pašák pro rok 2024 bude vyhlášen po posledním turnaji.

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

 • Neděle je členským dnem na Loretě
 • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
 • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
 • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
 • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.