Přihlášky na dětské tréninkové lekce zasílejte na email brozka@loretagolf.cz

Platba lekcí převodem na účet 107-1786240237/0100,

VS: Rodné číslo dítěte, Popis platby: jméno dítěte a název skupiny (Jan Novák, Junior 15)

Tygříci: golfová přípravka

 • Golfový kroužek pro malé začínající děti
 • Orientační věk 4 – 6 let
 • Kroužek se koná pod vedením proškoleného golfového asistenta
 • Kroužek obsahuje seznámení s golfovými základy (držení, postoj, míření, základní údery, pravidla chování, bezpečnost, průpravná golfová a pohybová cvičení a hry)
 • V kroužku jde především o radost ze hry a z pohybu a o základní seznámení s golfovým prostředím
 • Minimální počet dětí ve skupině: 4, maximální: 12
 • 1 x týdně 60 minut
 • Jako bonus: V ceně členství v klubu bez hry na hřišti a registrace v ČGF na daný rok (dítě může v doprovodu rodiče jít na hřiště a z dětských odpališť odehrát 3 jamky)
 • 10 % sleva na sourozence
 • Cena:
  • Jaro 13 lekcí (duben – červen):  4890 Kč
  • Podzim 8 lekcí (září – říjen):      3190 Kč

Berdíci

 • Program pro starší a mírně pokročilé děti
 • Orientační věk 6 – 9 let
 • Trénink se koná pod vedením plně kvalifikovaného golfového profesionála
 • Program obsahuje výuku golfových základů (držení, postoj, míření, základní údery, základní pohybové principy, pravidla chování, pravidla golfu, hra na hřišti)
 • Program se více zaměřuje na specializovanou golfovou přípravu a rozvoj pohybových dovedností
 • Počet dětí 3, maximální 6
 • 1x týdně, 75 minut
 • Jako bonus:
  • V ceně startovné a fee na turnaje Akademie v daném období (jaro 3x turnaj, podzim 2x turnaj)
  • V ceně pro každé období jedno celodenní soustředění  (součástí diagnostika golfových dovedností, výuka pravidel, herní trénink apod.)
  • V ceně členství Swing. Registrace v ČGF na daný rok (členství lze uplatnit u dětí s osvědčením pro hru na hřišti)
  • 10 % sleva na sourozence
 • Cena:
  • Jaro 1x týdně (duben – červen):        6690 Kč
  • Jaro 2x týdně+ (duben – červen)*:    8390 Kč
  • Podzim 1x týdně (září – říjen):          4490 Kč
  • Podzim 2x týdně+ (září – říjen)*:      5690 Kč

* Při zakoupení produktu 2x týdně+ může hráč navštěvovat všechny otevřené lekce kategorie Berdíci.

Junior 15

 • Program pro děti od 9 do 15 let
 • Trénink se koná pod vedením plně kvalifikovaného golfového profesionála
 • Program klade větší důraz na základní techniku, rozvoj golfových dovedností (speciální údery, pochopení dráhy letu a trajektorie míče) a před úderovou rutinu
 • Součástí programu je základní testování pohybových, sportovních a golfových dovedností 2x do sezóny
 • Počet dětí: 3 až 6
 • 1x týdně, 90 minut
 • Jako bonus:
  • V ceně startovné a fee na turnaje Akademie v daném období (jaro 3x turnaj, podzim 2x turnaj)
  • V ceně pro každé období jedno celodenní soustředění  (součástí diagnostika golfových dovedností, výuka pravidel, herní trénink apod.)
  • V ceně členství Swing. Registrace v ČGF na daný rok (členství lze uplatnit u dětí s osvědčením pro hru na hřišti)
  • 10 % sleva na sourozence
 • Cena:
  • Jaro 1x týdně (duben – červen):         8390 Kč
  • Jaro 2x týdně+ (duben – červen)*:   10490 Kč
  • Podzim 1x týdně (září – říjen):           5390 Kč
  • Podzim 2x týdně+ (září – říjen)*:       6790 Kč

* Při zakoupení produktu 2x týdně+ může hráč navštěvovat všechny otevřené lekce kategorie JUNIOR 15

Junior 19

 • Program pro děti od 15 do 19 let
 • Trénink se koná pod vedením plně kvalifikovaného golfového profesionála
 • Program klade větší důraz na herní situace a rozvoj pokročilých golfových dovedností (speciální údery, pochopení dráhy letu a trajektorie míče) a course management
 • Součástí programu je základní testování pohybových, sportovních a golfových dovedností 2x do sezóny
 • Počet dětí: 3 až 6
 • 1x týdně, 90 minut
 • Jako bonus:
  • V ceně startovné a fee na turnaje Akademie v daném období (jaro 3x turnaj, podzim 2x turnaj)
  • V ceně pro každé období jedno celodenní soustředění  (součástí diagnostika golfových dovedností, výuka pravidel, herní trénink apod.)
  • V ceně členství Swing. Registrace v ČGF na daný rok (členství lze uplatnit u dětí s osvědčením pro hru na hřišti)
  • 10 % sleva na sourozence
 • Cena:
  • Jaro 1x týdně (duben – červen):         8390 Kč
  • Jaro 2x týdně+ (duben – červen)*:   10490 Kč
  • Podzim 1x týdně (září – říjen):           5390 Kč
  • Podzim 2x týdně+ (září – říjen)*:       6790 Kč

* Při zakoupení produktu 2x týdně+ může hráč navštěvovat všechny otevřené lekce kategorie JUNIOR 19

 •  

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

 • Neděle je členským dnem na Loretě
 • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
 • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
 • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
 • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.