Příměstské tábory Loreta

Místo:

Loreta Golf Club Pyšely

Termíny:

 • 11. – 15. července
 • 18. – 22. července (malé děti/začátečníci)
 • 15. – 19. srpna
 • 22. – 26. srpna (děti nad 10 let)

 

Půldenní verze: 9.00 – 13.00 (konec obědem) nebo 12.00 – 16.00 (začátek obědem)

Celodenní verze: 9.00 – 16.00

Další informace:

Cena: 
Celodenní do 8 let: 4 990 Kč
Celodenní od 9 let: 5 490 Kč

Půldenní do 8 let: 3 190 Kč
Půldenní od 9 let: 3 590 Kč

10 % sleva na druhé dítě

Počet dětí ve skupině pro uskutečnění: Minimálně 4

Způsob úhrady táborů v Pyšelích:

Převodem na účet 107-1786240237/0100 nejpozději 20 dnů před 1. dnem tábora. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo vašeho dítěte a do poznámky typ kurzu a jméno dítěte (např. celodenní malé dítě).

Program:

 • Program je upraven podle věku, výkonnosti dětí a počasí
 • Výuka základů golfu a golfových herních dovedností – putting, krátká hra, dlouhá hra, speciální údery, pravidel a etiky golfu, případně hru na golfovém hřišti, soutěže a negolfové sportovní aktivity. Použití SNAG golfu
 • Žetony na driving range, vstup na cvičné plochy a případně golfové hřiště, oběd, pitný režim, malou svačinu, ceny do soutěží
 • Golfové hole k zapůjčení

Co s sebou:

 • Sportovní (golfové) oblečení
 • Pevná sportovní obuv
 • Kšiltovka, opalovací krém
 • Osobní oblíbená svačina, láhev na vodu
 • Oblečení do deště (deštník)
 • Bloček na poznámky

Pobytový tábor Loreta

Místo:

Loreta Golf Club Pyšely

Termín:

 • 31.7 – 5.8. 2022
 • Příjezd 31.7. kolem 18:00, odjezd 5.8 kolem 17.00

Další informace:

Závazné potvrzení účasti do 1.7.

Cena:
9 990 Kč (člen PREMIUM: 8 990 Kč)

10 % sleva na druhé dítě

Způsob úhrady táborů v Pyšelích:

Převodem na účet 107-1786240237/0100 nejpozději 20 dnů před 1. dnem tábora. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo vašeho dítěte a do poznámky typ kurzu a jméno dítěte (např. celodenní malé dítě).

Program:

 • 4x hra na hřišti
 • 1x turnaj
 • Golfové/kondiční cvičení
 • Trénink, soutěže
 • Výlet
 • Tematické večery
 • Trenérovo překvapení

Co s sebou:

 • Léky ​(pokud pravidelně nějaké užívá, nahlaste v neděli při předání dítěte)
 • Hole, míče (+-30)
 • Boty (alespoň 3 páry)
 • Deštník, bunda, teplejší oblečení, kšiltovka
 • Láhev, plavky, čelovka
 • Sportovní oblečení, opalovací krém
 • Potvrzení od lékaře, bezinfekčnost

Přihláška

Prosíme, k odeslání formuláře nepoužívejte prohlížeč Safari. Přijetí přihlášky vám potvrdíme emailem.

Souhlasím s poskytnutím, shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři zástupcem akademie Loreta Golf Academy pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále souhlasím s případným pořizováním fotografií z průběhu kurzů a jejich použitím pro účely propagace golfových kurzů Loreta Golf Academy. Účel zpracování osobních údajů V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely fakturace, evidence o provedených platbách a evidence dlužníků (a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby jeho osobní údaje nebyly zástupcem akademie nadále užívány). Prohlášení zástupce akademie Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

 • Neděle je členským dnem na Loretě
 • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
 • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
 • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
 • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.